Penang GeoHub

Portal ini menyediakan maklumat geospatial untuk kegunaan jabatan/agensi kerajaan serta untuk kegunaan awam. Dari portal ini anda boleh mengakses pelbagai aplikasi pemetaan tematik 2D dan 3D serta data terbuka geospatial. Jabatan/agensi berkaitan secara berterusan akan menambah aplikasi dan mengemas kini peta sedia ada.

Jaringan Geospatial Negeri